Buhara - Özbekistan

Orta Asya'nın en kutsal kenti. Binlerce yıllık haşmetini son iki yüzyıldır muhafaza edilen mimarisiyle günümüze taşıyor. Ibni Sina ve Firdevs'in memleketi, Karahanlılar ve Cengiz Han zamanında yükselmiş ancak Timur'un Semerkant'ının gölgesinde kalmıştır. 16.yy'da ipek yolunun gözdesi pazarları, kervansarayları ve 100'ün üzerinde medresesiyle ( 10,000 talebesiyle) bölgenin yıldıziymış.

200'e yakın taş havuzuyla dönemin en yaygın su şebekelerinden birine sahip olsa da kirlene n su yüzünden ortalama ömür 32 yıl ile sınırlıymış. Bunların en büyüğü hala şehrin en sosyal mekanlarından birini oluşturan parkda, dut ağaçlarının gölgesinde bulunuyor.

TOP